Home

Lumafoto

Fotografie... van hobby naar verregaande passie.Een klik in het verleden voor een herinnering in de toekomst! Vereeuwig uw mooiste momenten tot blijvende beelden. 

Copyright  © lumafoto (luc bauwens) - Oostakker/Belgium


Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is het niet toegelaten foto's, teksten of gedeelten te publiceren, kopiëren of op gegevensdragers over te nemen